Липсата на остойностяване на медицинските дейности лекарските заплати не могат да се обвържат с квалификацията

Д-р Галинка ПавловаЗаради липсата на остойностяване на медицинските дейности и труда на медиците, няма как в този момент да се осъществи идеята за обвързване на заплащането на лекарите с тяхната квалификация. Това стана ясно от думите на зам.- председателят на БЛС д-р Галинка Павлова. Тя коментира промените в Закона за съсловните организации на лекарите, според които повишаването на професионалната квалификация е отнесено към техните възнаграждения.
Д-р Павлова заяви, че по принцип обвързването на заплащането на лекарите с тяхната квалификация е една правилна идея, защото колкото е по-квалифициран той, толкова по-добро качество ще гарантира.
Все пак тя отбеляза, че лечебните заведения са търговски дружества и работодателят е този, който определя на кого какво възнаграждение ще даде. Той го определя от това колко е търсен този специалист и какви приходи осигурява на лечебното заведение чрез своята работа. Разбира се, че той ще бъде по-предпочитан от пациентите, ако е по-голям специалист и е получил по-добра квалификация и се образувал допълнително, каза тя. Според нея обвързването на квалификацията със заплащането може да се осъществи ако бъде направена някаква единна щатна таблица, в която да се регламентира колко трябва да бъде заплатата на лекаря. За да стане това обаче трябва ясно да се каже колко струва трудът на лекаря и колко струва неговата инвестиция в това да поддържа своята квалификация, допълни д-р Павлова. Тя напомни, че лечебните заведения работят по правилник за формиране на работната заплата и има колективен трудов договор. Освен това различните болници получават различни приходи, от които се определят възнагражденията. Според нея при това положение е трудно някой отвън да определи колко ще получава даден специалист.
По отношение на възможността за обвързване на възнагражденията с кредитните точки от квалификацията зам.- председателят на БЛС заяви, че тук също има някои неясноти. Ако колегата събере необходимите кредитни точки, съществува вариант да му се даде по-високо заплащане. Ако не събере, може да му бъде отнето от заплащането. Това обаче означава въобще да се промени структурата на формиране на работната заплата. Ако тя е някаква константна плюс плаваща част, която се обвързва с квалификацията, тогава може да се намери форма за стимулиране на тези, които се обучават. Но към момента няма работещ вариант, каза тя.
„Здравна поща“

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД