Заради липса на лекари закриват очното отделение в Добричката болница

Заради липса на лекари закриват очното отделение в Добричката болницаПредстои Офталмологично отделение към Многопрофилната болница за активно лечение в Добрич да бъде закрито, съобщи изпълнителният директор на лечебното заведение д-р Трифон Йорданов. Той обясни, че причината е невъзможност за осигуряване на човешки ресурс за работа.
Положени са били неимоверни усилия да се запази отделението, дори и за създаване на дружество за публично-частно партньорство на територията на болницата, но това не е дало резултат.
По думите на директора, лекарите офталмолози не желаят да работят в болничното отделение.
Освен това, голяма част от дейността на офталмологичните отделения вече се работи в доболничната помощ. За оказване на консултантска помощ от болницата са осигурили офталмолог.
Д-р Йорданов обясни, че при встъпването му в длъжност преди половин година, е заварил отделението с дейност от 2-3 операции месечно. За сравнение, преди години са правени по 15-20. Той не може да посочи причината да се допусне подобно разбиване дейността на отделение, но, според него, това се е случило години назад. Той счита, че веднъж закрита офталмологичната дейност в болницата ще е почти невъзможно да бъде възстановена.
„Здравна поща“

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД