Жените след 30 задължително ще се изследват за рак на гърдата

Жените след 30 задължително ще се изследват за рак на гърдатаЖените над 30 години ще трябва задължително да се изследват веднъж годишно за рак на млечната жлеза, а мъжете над 50 години - два пъти в годината за рак на простата. Това е записано в проект за промени в наредба 39 на МЗ за профилактичните прегледи и диспансеризацията. Той е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на министерството. От документа става ясно, че на жените ще се полага манулален преглед за рак на млечната жлеза, а на мъжете тест за простатно специфичен антиген. Жените от 50 до 69 години ще могат да си правят веднъж на две години мамография на млечната жлеза.
В наредбата също така е записано, че на всички граждани над 18 годишна възраст ще трябва да се прави изчисляване на индекса на телесна маса, оценка на психичния статус, определяне на кръвната на кръвната захар при наличие на рисков фактор и др. Веднъж на 5 години на мъжете и жените над 35 години ще се прави пълна кръвна картина и изследване на холестерол и триглицериди за оценка на сърдечносъдов риск.
При децата до 1 година профилактиката включва ежемесечна оценка на психическото развитие, обща оценка на зрението и слуха, определяне на риска от дисплазия и др. Оценка на психическото развитие ще се прави през различни периоди и при по-големите деца. Предвидени са изследвания на физическото развитие, зрителната острота, отклонения в опорно-двигателния апарат и др.
В мотивите към проекта е записано, че има доста предимства в сравнение с досега действащата наредба. На първо място, регламентира се точно обемът от дейностите по профилактичните прегледи за децата и бременните, които НЗОК заплаща напълно. В проекта на наредба се запазва възможността  профилактичните прегледи на децата и бременните  с  нормална бременност да се извършват от личен лекар или от специалисти педиатри, съответно акушер-гинеколози при желание от тяхна страна. При бременност с риск тези прегледи ще продължават да се осъществяват задължително от специалист акушер-гинеколог, като се запазват и допълнителни консултации и изследвания, които НЗОК заплаща.
За възрастните над 18 години е регламентиран обемът на профилактичните прегледи по възрастови групи, както и критериите за формиране на рисковите групи. При пациентите, при които в резултат на профилактичните прегледи е определен повишен риск от развитие  на  социално-значими заболявания, като например сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет и някои онкологични заболявания (рак на маточната шийка, рак на млечната жлеза, рак на простатата и на ректума), са предвидени допълнителни профилактични прегледи при съответния специалист, както и медико-диагностични и високоспециализирани изследвания. 
От МЗ отбелязват, че ясно и точно са определени заболяванията, обект на вторична профилактика, осъществявана чрез диспансерно наблюдение. В обхвата на заболяванията са включени всички  хронични заболявания, при които болните подлежат на диспансеризация по  медицински критерии, в т.ч. болните с редки заболявания.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД