Приеха окончателно областната здравна карта в Стара Загора

Приеха окончателно областната здравна картаС пълно единодушие Комисията за изработване на областна здравна карта с председател областния управител инж. Георги Ранов гласува днес на последното си, четвърто заседание, окончателния й вариант. На заседанието присъства и зам. областният управител Мариана Кръстева.
Проектът за здравна карта беше подготвен съвместно от експерти на РЗИ-Стара Загора и РЗОК след сериозни анализи и статистика за ползваемостта на легловата база в болниците от областта за последните 5 години.
Областната здравна карта, която сме изготвили, категорично не води до намаляване на легла, специалности и обеми. Промените, които предвиждаме, няма да повлияят в негативен аспект на здравната система в областта.
Оптимизацията на леглата и намаляването им с не повече от 60-65 броя, е предложена на базата на ползваемостта на легловата база в областта през последните 5 години, а тя е 65%. Това означава, че резерви има. Най-важното е, че се запазва броят на леглата на трето ниво. Там има традиционно висока хоспитализация на пациенти и от съседни на Старозагорска области, заяви д-р Златина Нанева, директор на РЗИ.
Областната комисия стои категорично зад запазването на целостта и обемите на общинските болници в областта. Основен приоритет на здравната карта е достъпност да специализирана помощ на всички жители, включително и в малките общини. В тази връзка проектът за областната здравна карта предвижда в петте общини от областта, които разполагат само с по един екип за спешна медицина, да бъде сформиран по още един екип със съответното техническо обезпечение за извършване на дейността. В периферните общини, където има недостиг на лекари, се предлага да бъде засилен социалният патронаж, както и да бъдат открити сестрински кабинети.
Изграждането на регионален център по онкология и център за редки болести са сред другите предложения в здравната карта.
Представителите на БЛС, БЗС и БАПЗГ също подкрепиха единодушно областната здравна карта.
За отговорната работа на комисията благодари и д-р Нанева. 95% от участниците в заседанията са дали свои писмени становища по различни въпроси. Те ще бъдат приложени като доказателствен материал към областната здравна карта, която ще бъде изпратена в Министерството на здравеопазването и ще стане част от Националната здравна карта.
Директорът на РЗОК д-р Славка Йорданова пожела успех на защитата й на национално ниво.
Благодаря на членовете на комисията за активното участие в обсъждането на областната здравна карта. Мисля, че направихме всичко възможно да защитим интересите на гражданите и да им осигурим бърз достъп до здравеопазване, каза в края на заседанието инж. Ранов.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД