Лекарският съюз замразява преговорите по НРД 2016

Лекарският съюз замразява преговорите по НРД 2016В съответствие с решението си от 64-ия извънреден Събор, Българският лекарски съюз за момента замразява преговорите по Национален рамков договор за медицински дейности 2016. Това пише председателят на съсловната организация д-р Венцислав Грозев до управителя на здравната каса д-р Глинка Комитов.
В писмото си д-р Грозев се позовава на приетата от Събора декларация, която отбелязва, че с направените чрез закона за бюджета поправки в ЗЗО се ликвидира договорното начало.
„На проведения 64-ти Извънреден събор на Българския лекарски съюз делегатите приеха декларация относно проектозакона за бюджета на НЗОК за 2016 г. В декларацията се казва, че по конституционно несъобразен начин с преходните и заключителни разпоредби на проекта за ЗБНЗОК-2016 г. се правят кардинални промени в Закона за здравното осигуряване.
С тези промени практически се ликвидира договорното начало, залага се административно определяне на обеми и финансови ограничения за всички изпълнители и потребители на здравни услуги.
Във връзка със заявеното в декларацията на 64-я Събор на БЛС Ви уведомявам, че за момента Българският лекарски съюз замразява преговорите по Национален рамков договор за медицински дейности 2016“, пише председателят на БЛС д-р Грозев до управителя на касата.

„Здравна поща”, i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД