Забележка
  • Lack of access rights - File '/images/News/bls20150211.jpg'
  • Lack of access rights - File '/images/News/bls20150211.jpg'

БЛС настоява двата пакета да бъдат въведени от 2017 г.

БЛС настоява двата пакета да бъдат въведени от 2017 г. Столичната колегия на БЛС настоява основният и допълнителният пакет на медицинските дейности да бъдат въведени от 2017 г. или не по-рано от средата на 2016. Това става ясно от позиция по отношение на преговорите за НРД 2016 г.
Декларацията бе прочетена по време на 64-я събор на лекарския съюз.
Според столичните лекари изготвянето на двата пакета се е забавило и има неясноти около тяхното практическо приложение.
Тяхното мнение също така е, че липсва конкретика за пакета „спешна помощ”, както и за прехвърлянето на дейности от болничната в доболничната помощ. От СЛК заявяват, че лекарският съюз няма да има достатъчно време да направи анализ на промените, поради което настоява за тяхното отлагане във времето.
Софийската колегия уведомява, че е изпратила до директори на лечебни заведения писма, в които ги моли за мнение и предложения около НРД 2016. Получени са само 5 отговора, в които се казва, че е неправомерно и недопустимо от медицинска гледна точка да се прехвърлят клинични пътеки или процедури от болничната в доболничната помощ. Според мениджърите тази ситуация ще утежни работата на лечебните заведения. „Чрез пакетите на лекаря му е отнета възможността да решава дали спешен пациент да „влезе” в основен пакет. Фрапиращи са примерите за включване на спешни диагнози в допълнителен пакет. Чрез допълнителен пакет ЛЗ са поставени в условия на нелоялна конкуренция поради липса на изработена национална листа на чакащите”, се казва в писмата.
Лекарите изказват притеснения, че няма яснота как ще се формират работните заплати на наетите в ДКЦ техни колеги. Според тях е необходимо да се възстанови текст в НРД, който осигурява заплащане на минимален процент от извършена дейност. Предложението на СЛК на БЛС е за не по-малко от 45%. Наложително е бъде възстановена идеята за потребителската такса като регулаторен механизъм. За целта тя трябва да е обвързана с процент от минималната работна заплата и да е дължима от всяко ЗОЛ. При освобождаване от нея, нейният размер да се поеме от съответното учреждение, ведомство, институции и т.н, заявяват още от СЛК.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД