62 млн.лв. дефицит прогнозират от НЗОК

62 млн.лв. дефицит прогнозират от НЗОКСпоред НЗОК ще има преразход на средствата за тази година за СИМП, ПИМП и медико-диагностични дейности. Това стана ясно по време на 64-ия събор на БЛС.
На 23 октомври ръководството на съсловната организация изпрати писмо до управителя на здравната д-р Глинка Комитов, в което поиска справка за изплатените суми към изпълнителите на медицинска помощ от ПИМП, СИМП, болнична помощ, за МДД, както и за общия брой на разпределените направления за първите девет месеца на годината. По време на Събора д-р Георги Ставракев от пловдивската колегия попита дали има отговор от НЗОК. В резултат пред делегатите бяха представени няколко цифри.
През първите девет месеца за СИМП са изплатени 150 728 594 лв. Съотнесени към бюджета, който е 200 млн. лв., се очаква да има превишение от порядъка на около 2 млн. лв. При ПИМП са платени 137 133 259 лв. при бюджет 183 млн.лв. Очакванията на касата са за преизпълнение от над 2 млн. лв. По отношение на медико-диагностичните дейности до момента са изплатени 53 199 031 лв. при бюджет 70,5 млн. лв. и се прогнозира преизпълнение от около 1 млн. лв.
Зам.-председателят на УС на БЛС д-р Галинка Павлова коментира, че прогнозите на касата за преразход в извънболничната помощ звучат нереалистично. Тя напомни, че в цялата страна регулативните стандарти са орязани с 15-20%. Няма от къде да има превишаване на бюджета, заяви д-р Павлова.
От стенограмата на заседанието на Надзорния съвет на НЗОК от 22 октомври пък става ясно, че на база изпълнението на бюджета за първите девет месеца експертите на касата прогнозират дефицит от 62 млн. лв. Според тях значителен преразход ще има в СИМП, ПИМП и дентална помощ. Спряга се цифрата от близо 17 млн. лв. за тези пера. Като причина за нарастването на прогнозирания дефицит от 44 на 62 млн. лв. се посочват идващите зимни месеци, когато ПИМП и СИМП увеличават своята дейност.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД