Спряха обществена поръчка за апаратура на ВМА


Спряха обществена поръчка за апаратура на ВМАКомисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на началника на ВМА за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за анестезиологична и реанимационна апаратура.
Според анализа на КЗК, на условията, заложени от Военномедицинска академия, отговаря в пълнота един единствен модел анестезиологични апарати. Друга марка подобен апарат отговаря на изискванията и дори надхвърля някои от заложените параметри, но пък не се вмества в изискване за наличие на поне три чекмеджета за аксесоари, съдържащо се в техническата спецификация, информират от КЗК, като отбелязват, че това несъответствие е достатъчно, за да се отстранят офертите на производителите на разглежданите два апарата от по-нататъшно участие в процедурата.
В тази връзка КЗК приема, че представеният доказателствен материал не подкрепя становището на възложителя за изготвяне на техническата спецификация по начин, който позволява равен достъп на участниците в процедурата. Това представлява нарушение на правилата на Закона за обществените поръчки и е основание за отмяна на оспорения акт, се посочва в становището на Комисията.
В добавка, по същата позиция ВМА включва и услуги за доставка на различни продукти по своето естество. Според КЗК, смесването създава необосновани ограничения пред потенциалните участници и неяснота при изготвяне на офертите.

„Здравна поща”


lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД