Работата с трудни клиенти е най-честият риск на работното място

Работата с трудни клиенти е най-честият риск на работното мястоРаботата с трудни клиенти (пациенти, ученици и други) е най-често срещаният риск на работното място в Европейския съюз (ЕС). Това показват резултатите от проучване на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, което обхваща 50 хил. работни места в 36 държави, включително и всички 28 членки на ЕС.
Близо 58% от предприятията в ЕС посочват комуникацията с трудните клиенти като основен риск на работното място. За България делът е почти 52%, като резултатите отразяват продължаващото разрастване на сектора на услугите.

Мускулноскелетните смущения, които се получават заради изморителни и болезнени работни пози или заради повтарящи се движения на ръцете, са вторият най-често срещан риск. Те се посочват от почти 56% от предприятията в ЕС, като за България делът им достига почти 48%.
Друга група рискови фактори е свързана с трудовите злополуки с машини и ръчни инструменти, инциденти с моторни превозни средства, химични или биологични вещества, подхлъзвания, спъвания и падания, горещина или студ, силен шум и т.н.
Резултатите от проучването показват още, че средно три четвърти от предприятията в Европа извършват редовни оценки на риска. От тях 90 на сто ги определят като полезен начин а се управлява безопасността на работното място. Разликите между отделните държави обаче са значителни и варират от 94% от компаниите в Италия до 37% от фирмите в Люксембург.
В България 90 на сто от фирмите провеждат такива оценки, като повечето ги поверяват на външни компании. Само около 15 на сто от фирмите правят такива оценки със собствен ресурс.
Същевременно обаче само малко над 10 на сто от фирмите ползват психолог на работното място при средно равнище за ЕС от почти 20%. Лидер е Финландия с 60 на сто.
От фирмите у нас, които ползват психологическа помощ, 30 на сто са разработили план за действие в случай на насилие на работното място, малко над 15% - в случай на нагрубяване или тормоз, а малко над 30% - при стрес.
От предприятията, които не извършват оценки на риска на работното място, 83% заявяват, че проблемите са им вече известни, а 80% - че нямат съществени проблеми с тези рискове.
Също 90 на сто от предприятията зaявяват, че са описали отговорностите и процедурите в областта на безопасността и здравето при работа в специални документи. Три четвърти от участниците в изследването казват също, че са осигурили за ръководителите и управленския персонал обучения за безопасност и здраве при работа. Предприятията управляват безопасността обаче основно заради законовите изисквания, показват още резултатите от проучването. Вторият им стимул е да отговорят на очакванията на работниците и служителите.


„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД