Пуснаха нова онлайн система за жалби от здравеопазването

Пуснаха нова онлайн система за жалби от здравеопазванетоНова онлайн система за подаване на жалби или запитвания, свързани с оказването на медицински грижи, пусна на сайта си Центърът за защита на правата в здравеопазването. На гражданските сигнали ще отговарят експерти-консултанти, които са част от юристите на организацията.
Всеки може да избира на кой от експертите да даде своя случай, но ако избраният експерт не може да разреши проблема сам, заявката се разпределя към консултанта, който отговаря за този тип случаи, обясняват оттам.
За използването на услугата не се дължат такси, а максималният срок за отговор на подаден сигнал е 14 дена, освен, ако сложността на проблема не изисква допълнително време.

Регистрацията не изисква други данни, освен имена и координати за връзка и е необходима единствено, ако обработката на сигнала изисква свързване с лицето, което я е изпратило.
Центърът за защита на правата в здравеопазването е регистриран като администратор на лични данни, като са взети мерки за предотвратяване на възможна злоупотреба с предоставени лични данни.
Предоставените лични данни, подаденият сигнал и отговорът няма да бъдат публично достъпни. Сигнали, които не са свързани със здравеопазването ще бъдат отхвърлени.
Системата е финансирана по проект „Изграждане на онлайн система за регистриране и реакция на случаи на нарушени права на пациенти“.
Тя е част от Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.


„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД