От началото на 2016 г. оповестяват публично финансирането на фармацевтичните компании


От началото на 2016 г. оповестяват публично финансирането на фармацевтичните компанииБлизо 65% от медицинските специалисти, които са имали индивидуални взаимоотношения с фармаиндустрията през тази година, са дали съгласие информацията за тях да бъде публично оповестена в съответствие с изискванията на Кодекса на оповестяване. Тези данни от анкета, проведена сред компаниите, участващи в Асоциацията на научноизследователските фармацевтични компании ARPharM, представи вчера по време на дискусионния форум „Иновации и добри практики в здравния сектор” изпълнителният директор на Асоциацията Деян Денев.
Денев подчерта, че очакванията са това ниво на декларирана готовност от страна на нашите медицинските специалисти да се запази и през следващата година, когато влиза в сила Кодексът на оповестяване на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации.
Денев припомни още, че този документ бе приет през 2013 г. по инициатива на Европейската комисия и фармаиндустрията и бе приет от 33 държави, сред които и нашата страна.
ARPharM съобрази практиките с принципите на кодекса и продължи да развива взаимоотношенията си с медицинските специалисти на основата на прозрачността, доверието и партньорството, подчерта той и допълни, че организацията ще се придържа стриктно към тези принципи и занапред.
Ръководим се от разбирането, че откритостта и взаимното доверие са не само предпоставка за добра съвместна работа, но и носят истинска полза за пациентите, подчерта изпълнителният директор на асоциацията. Той припомни, че към информацията, която ще се оповестява публично, спадат приносите, които медицинските специалисти – лекари, дентални лекари и други медицински професионалисти, получават от фармакомпаниите за пътувания, настанявания и участия в научни събития, изследователски програми и проекти, както и консултантски услуги. Същото се отнася и за спонсорства и финансиране на пътувания на здравни организации. 
От 1 януари 2016 г. тази информация ще бъде публично достъпна на сайтовете на фармацевтичните компании, след декларирано съгласие от страна на медиците,  уточни Деян Денев.

„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД