10 джипита у нас ще получат по 5 000 лв. бонуси


10 джипита у нас ще получат по 5 000 лв. бонуси10 лични лекари, определени по обективни критерии, ще получат бонификация за работата си в размер на 5000 лв. от правителството. Това заяви здравният министър д-р Петър Москов.
Той припомни, че през 2014 г. бе анонсирано стартиране на програма, чрез която да се поощрят добре работещите общопрактикуващи лекари. В края на миналата година с моя заповед беше създадена работна група, която да изчисли на базата на конкретни индикатори за компенсирането на Вашето здравно състояние качеството на работата на Вашия личен лекар.
Това, с което разполагаме към момента като обективни данни, по които да преценим нашите лични лекари как и защо работят, са обективни критерии за компенсация на захарния диабет и на хипертонията. На тази база ние вече имаме ясната база данни върху всички 4600 лични лекари и резултатите са налице“, заяви министърът и показа лист с табличка, в която бяха вписани имената на „печелившите“. Това показва, че пациентите на тези лични лекари от гледна точка на компенсирането на стойностите на кръвната захар, на диабета и на кръвното налягане са се справили най-добре. Това е показател за качество на дейността на този лекар, обясни д-р Москов. От табличката стана ясно, че под номер едно обективните критерии са поставили д-р Мария Соколова от Дупница, а под номер две - д-р Гачев от с. Драгор, Пазарджишко. Данните са събирани анонимно и резултатите на първите десетима лекари са деанонимизирани едва вчера, съобщи министърът.
Той информира още, че стартиралата програма е дала и доста печални данни за здравния статус на голяма част от българските граждани. 1 750 000 с хипертония. От тях некомпенсирани, т.е. не в нормалните стойности са близо 30%. 450  000 са с диабет. От тях близо 50% са с некомпенсирани стойности. Това означава, че тези хора са в ежедневен риск за живота си. Защото таблицата има горна част с хората, които успяват, но има хора, които не успяват, коментира Москов.


„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД