192 болници у нас изписват дневно по-малко от 13 пациенти


192 болници у нас изписват дневно по-малко от 13 пациентиАбсолютно вярно е, че в момента има огромна диспропорция между средствата, които отделя здравната каса за болнична и доболнична помощ и БЛС приема като своя основна цел да намали това несъответствие. Това заяви на форума „Иновации и добри практики в здравния сектор“ председателят на БЛС д-р Венцислав Грозев. В рамките на дискусията днес той поясни, че не става въпрос за това дейности от болничната помощ да бъдат механично изведени и механично преместени в извънболничната.
Председателят на съсловната организация подчерта, че става дума за терапевтични интервенции и манипулации, които ще се провеждат за по-кратко време без необходимост от дълга хоспитализация, но без какъвто и да било риск за пациента. По думите на д-р Грозев, това също ще се осъществява в рамките на болничните лечебни заведения или в ДКЦ, но само ако последните докажат, че разполагат с необходимата база, апаратурна осигуреност и квалифициран персонал, за да извършват такава дейност.
Нашият стремеж е в близките 3-4 години средствата, които касата отделя за доболнична помощ от 12-13% да се увеличат на 30-35%, каза д-р Грозев. Анализирайки мястото на съсловната организация в протичащите процеси на реформа в здравната система той посочи, че работна група на БЛС подготвя методиката за остойностяване на лекарския труд и в близките месеци заключенията й ще бъдат представени на институциите – МЗ, НЗОК и парламентарната здравна комисия. По думите на председателя на съсловната организация, ползата от новата методика ще бъде много голяма, защото тя ще внесе яснота, определяйки обективно различните видове медицински дейности според тяхната сложност, ще допринесе също така за намаляване на различията между лекарите от отделните специалности. Ще бъдат обособени и нови клинични пътеки, съобразени с техния коефициент на тежест, за да се пресече възможността за източване на здравната каса, допълни д-р Грозев.
Не мога да бъда спокоен, ако за пореден път се очертава дефицит в бюджета за болнична помощ на здравната каса и за пореден път става ясно, че е много вероятно той да бъде покрит със средства от бюджета на касата за следващата година, както стана и преди, заяви председателят на БЛС и обобщи, че докато съществува тази практика, системата ще продължава да бъде в криза.
Няколко участници в панела за реформата на болничния сектор днес цитираха данни и факти, които ясно илюстрират нейното състояние. Постоянният представител на Световната банка Тони Томпсън посочи, че според резултати от тяхно проучване 192 болници у нас изписват дневно по-малко от 13 пациенти, а 103 болници – по-малко от петима пациенти на ден. Над 1/3 от болните в 55 болници са могли да бъдат лекувани и в доболничната помощ, но това не се е случило.
У нас е налице голяма разлика в нивото на обслужване на болните в частните и в държавните болници, подчерта председателят на УС на Сдружението на частните болници д-р Явор Дренски. Не бива да бъдат поставяни бариери пред частната инициатива, а това се случва с ред административни мерки и ограничения, допълни той. По неговите думи тази практика ограничава изконното право на пациента на избор на кое лечебно заведение и на кои лекари да повери здравето и живота си. В момента 50 български болници осъществяват 83% от дейността, реимбурсирана от НЗОК, а 21% от тази дейност се реализира от частните болници.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД