Само една четвърт от виканите линейки са били за спешно нуждаещи се от помощ


Само една четвърт от виканите линейки са били за спешно нуждаещи се от помощEдва една четвърт от викнатите над 3.24 млн. линейки през периода от 2010 г. до първото полугодие на 2014 г. са били за пациенти, които са приети в болница и са се нуждаели спешно от лечение. Това пише в одита на Сметната палата за периода.
При повече от половината повиквания в София, Пловдив, Варна и Софийска област пациентите са били закарани в болница. В същото време в Добрич само 5-6% от викналите спешни медици са били наистина за болница, а често пъти напразно са звънели за помощ и в Кюстендилско и Благоевградско.
Най-честата манипулация, извършвана на викналите линейка, е кардиограма в над 962 хил. Случая. Хирургическите интервенции са 477 хил., а реанимационните процедури - 27 411. Това на практика означава, че част от пациентите са преувеличили доста своето състояние.
В същото време в доклада е констатирано, че докато чакат линейка, по време на обслужване, транспорт или във филиалите на Спешна помощ са починали 72 792 души. 90% от тях са починали преди пристигането на екипа, като възможните причини за това биха могли да бъдат закъснение на линейката, несвоевременно потърсена спешна медицинска помощ, тежест на случая и др., отбелязва още публикацията.
Само 4.5% от повикванията са отчетени като забавени от екипите на спешна помощ, сочи одит на Сметната палата за системата на спешната помощ в периода 2010 - 2014 г. Общо изпълнените повиквания за периода са 3.5 милиона, но забавени са едва 159 000. Данните обаче са от рапортите на самите центрове за спешна помощ към здравното министерство.
Изчисленията на одиторите сочат, че най-бързо организираният център е този в Пловдив, където 90 на сто от всички случаи се обслужват до 15 мин. от обаждането. След това са Благоевград, където в 90 на сто от случаите линейката пристига до 20 мин., Варна (до 23 мин.) и ЦСМП-Кюстендил (до 25 мин.). Центровете София-град и Софийска област достигат до ниво 90 на сто след 30-ата минута.

„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД