Няма опасения за навлизането на медицински специалисти у нас

Няма опасения за навлизането на медицински специалисти у насНяма нищо изненадващо в това, че държавата поставя праг от 2700 лв. заплата за специалисти, които в момента са дефицитни, като лекарите и сестрите например, и поради недостига се налага да бъдат внасяни от чужбина. Това заяви бившият социален министър Иван Нейков. По неговите думи не трябва да се гледа на високата заплата на идващите от други страни като на удар, а точно обратното - като на защита на българските специалисти и българския пазар на труда. Едно от големите бели петна у нас е липсата на подготвени кадри, както и отсъствието на система, която да обвързва заплатата с квалификацията, каза още Иван Нейков.
В допълнение той поясни, че у нас квалифицираните кадри не получават по-високо възнаграждение, напротив, налице са парадоксални случаи на обратно съотношение – по-ниска квалификация, за която заплащането е по-високо.
Бившият социален министър поясни, че не бива да има опасения от нахлуването у нас на медицински специалисти, които нямат необходимата езикова подготовка и по тази причина няма да могат да общуват с пациентите си и да ги лекуват пълноценно.  Медицинските професии са регулирани, т.е. държавата, която е решила да допусне такива професионалисти в своите лечебни заведения, ще формулира ясни критерии, на които кандидатите трябва да отговарят, подчерта ексминистър Иван Нейков. Сред тези изисквания задължително ще бъде и владеенето на езика, допълни той.
Пазарът на труда в света отдавна е отворен, според наши изследвания в момента всеки пети кандидатстващ за работа у нас е чужд гражданин, посочи пред медията Томчо Томчев, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите. По неговите думи е ясно, че у нас няма конкретен проблем с наемането на специалисти от останалите европейски страни поради свободното движение на хора в общността.Според него новата наредба може да се отрази в по-голяма степен на навлизането на специалисти от други държави като Русия, Украйна, както и на хора от диаспората.

„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД