Обявиха допълнителен прием за акушерки и медицински сестри


Обявиха допълнителен прием за акушерки и медицински сестриМинистерският съвет утвърди на редовното си заседание допълнителен прием за обучение студенти по специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ за новата учебна година. Решението е във връзка с промени в структурата на две висши училища, настъпили след утвърждаването през м. май на годишния прием.
Във всеки от филиалите във Велико Търново и в Шумен на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна ще се обучават допълнително по 10 медицински сестри и по 10 акушерки. С по 10 се увеличават и студентите по двете специалности във Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ в структурата на ЮЗУ „Неофит Рилски”.
Предложените промени имат за цел да създадат възможности за подготовка на висококвалифицирани медицински кадри за системата на здравеопазването. По този начин ще се удовлетвори недостигът и увеличеното търсене на медицински сестри и акушерки в съответните региони и страната, съобщават от пресцентъра на Минситерски съвет.

„Здравна поща”Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД