Свиленградската болница получава 460 000 лв. безвъзмездно

Свиленградската болница получава 460 000 лв. безвъзмездно460 000 лв., безвъзмездна помощ ще получи Община Свиленград от европейските фондове по програма “Енергийна ефективност и възобновяема енергия”. Договорът е за срок от 12 месеца, уточнява изданието и допълва, че  средствата се отпускат за цялостна подмяна на отоплителната инсталация на Многопрофилната болница за активно лечение в града.
Свиленград е сред 9-те общини в страната и единствена в областта, която получи одобрение на проекта си по схема „Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи”.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД