Сумите за работа на лекари в неблагоприятни условия се разпределят несправедливо, смята БЛС


Сумите за работа на лекари в неблагоприятни условия се разпределят несправедливо, смята БЛС Сумите за работа в неблагоприятни условия в първичната извънболнична помощ се разпределят несправедливо и е необходима корекция на методиката, по която става това. Това обявиха от БЛС след среща на комисия, която се занимава с проблемите около въпросната методика. Тя е сформирана с решение на УС на съсловната организация във връзка със сигнали от лекари и от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България за различно тълкуване на текстовете в районните здравни каси и наличие на несправедливо разпределение на осигурения ресурс.
Според информацията на БЛС, приставащите на срещата разгледаха постъпили в централата на лекарския съюз предложения за промени в методиката. Те се обединиха около тезата, че целта на предлаганите промени е да се намали до минимум субективността при определяне на сумите и вероятността за лоши практики. Необходимо е също така реално да се осъществи стимулиране на лекарите, които извършват медицинска дейност в населени места с неблагоприятни условия.
Според съсловната организация  заплащане по методиката трябва да се получава от всички лекари, които работят в населени места, съответстващи на критериите за неблагоприятни условия, независимо къде е регистриран центърът на практиката.
Заплащането обаче трябва да става само в случаите, когато изпълнителят на ПИМП осигурява достатъчно присъствие на лекар (общопрактикуващ или нает) в съответното селище. Като критерий за достатъчност, комисията прие осигуряване на време за амбулаторни или домашни прегледи 1 час седмично на всеки 50 здравноосигурени лица.
Предложение има и по отношение на самите критерии за неблагоприятни условия на работа. Лекарите смятат, че от тях трябва да отпаднат тези, които нямат измерител, или тяхното определяне се влияе до голяма степен от субективни фактори. В тази връзка от комисията предлагат да останат единствено следните критерии -  отдалеченост на практиката от други лечебни заведения,  трудна достъпност (пресечена местност, лоши пътища,  разпръснатост на практиката (амбулатория, обслужваща две или повече населени места,  съобразяване на изискванията за медицинска дейност с броя обслужвани осигурени лица в съответното населено място.
След като въпросните предложения бъдат одобрени от УС на БЛС, те ще бъдат предоставени за разглеждане и от НЗОК.

„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД