Леглата в болниците вече няма да се определят произволно

    Леглата в болниците вече няма да се определят произволноЛеглата в болниците вече няма да се определят произволно според вижданията на директора или кмета, ако те са общински. Техният брой, както и разпределението им по отделения ще бъде в зависимост от това дали населението е застаряващо или не, дали в съответния регион има вредни производства, които удрят хората по здравето, както и на какво разстояние са лечебните заведения едно от друго. Това предвижда националната здравна карта, която е залегнала с промени в Закона за лечебните заведения. Проектът за тях бе приет от депутатите в здравната комисия на първо четене вчера. Пак картата ще казва и колко джипита и специалисти от доболничната помощ да има в даден регион, това ще важи и за лабораториите и медицинските центрове за образна диагностика.

„Здравна поща”Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД