Нов линеен ускорител пристига до месец в болница „Царица Йоанна”


Нов линеен ускорител пристига до месец в болница „Царица Йоанна”До края на октомври лъчетерапевтичният комплекс на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” ще приеме първите пациенти, които ще се лекуват с нов линеен ускорител от най-съвременен вид. Апаратурата предстои да бъде инсталирана в близкия месец. Това бе съобщено днес на работна среща в университетската болница, на която бяха отчетени резултатите от проекта за доставка на високоенергиен линеен ускорител за нуждите на лечебното заведение, закупен със средства по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”
Новата уредба ще разшири възможностите на Клиниката по лечелечение, нашите специалисти ще могат да прилагат на практика всички най-съвременни видове високоенергийни лъчетерапии, подчерта проф. Лилия Гочева, ръководител на Клиниката. В допълнение тя поясни, че се предвижда и опция за интраперативно лъчелечение, което разкрива нови перспективи за болните с редица ракови локализации, защото ще стане възможно провеждането на щадящи лъчетерапевтични интервенции още в рамките на хирургични операции на отворен корем и гръден кош. Отворени сме за всички, които искат да се обучават при нас, вече сме подготвили немалко специалисти, сред тях са колегите ни от Шумен и Стара Загора, добави още проф. Гочева и подчерта, че и занапред екипът на клиниката ще работи високопрофесионално и етично, със стремеж да бъде полезен на всички болни и колеги от останалите лъчетерапевтични структури в страната.      
Лъчетерапевтичният комплекс на болницата е правоприемник на най-старата радиологична структура у нас – първата такава клиника в България е била създадена през 1951 г. в ИСУЛ от проф. Гоце Тенчов. При съвременното развитие на техниката няма по-естествено място за развитие на нашата лъчетерапия от една голяма многопрофилна университетска болница, каквато е нашата, подчерта директорът на лечебното заведение доц. Григорий Недялков.

„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД