Задължават фармацевтичните фирми да правят отстъпки за лекарствата, плащани от НЗОК

Задължават фармацевтичните фирми да правят отстъпки за лекарствата, плащани от НЗОКФармацевтичните фирми ще бъдат задължени да правят отстъпки от цените на лекарствата, плащани от НЗОК. Компаниите също така ще връщат пари на Касата, ако разходите на институцията надминат очакваното за съответната година.
Това става ясно от проекта на т.нар. „пакт за стабилност“ - рамково споразумение с фармацевтичната индустрия, с което се слагат граници на ръста на харчовете за медикаменти. Текстът е публикуван на сайта на Здравната каса.
Задължителните отстъпки вече бяха регламентирани с изменения в Наредба 10 на Министерството на здравеопазването за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти. Наредбата беше обнародвана в Държавен вестник в началото на август.
Според проектоспоразумението екипът на НЗОК ще съставя междинна сметка за разпределението на отстъпките на всяко тримесечие. Тя ще се изпраща до всички договорни партньори, които ще имат възможността да подават възражения срещу разчетите на обществения фонд в 14-дневен срок след получаването на сметката. Независимо дали ще обжалват, или не обаче, те ще трябва да заплащат дължимото според касата авансово, до 15 дни след получаване на известието от НЗОК.
Ако при окончателното изчисление се окаже, че за дадени медикаменти е надплатено, то сумата може да се приспадне от следващо плащане или да се възстанови от Касата в 30-дневен срок от одобряване на окончателната сметка.
Друга новост е създаването на Консултативен съвет за ефективна реимбурсация на лекарства, който ще има за задача да ограничава риска от злоупотреби с разходи на НЗОК и за премахване на техните последици.
Органът ще се състои от представители на Касата и доставчиците на медикакаменти. Той ще обсъжда и издава препоръки за ограничаване на риска от злоупотреби и премахване на техните последици по отношение на лекарствени продукти по Споразумението.

„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД