Д-р Ваньо Шарков: Броят на постъпилите в спешна помощ за първи път изпреварва напусналите

Д-р Ваньо Шарков: Броят на постъпилите в спешна помощ за първи път изпреварва напусналитеЗа първи път тази година броят на хората, които са постъпили на работа в спешна помощ, е по-голям от този на напусналите. Това каза зам.-министърът на здравеопазването д-р Ваньо Шарков. Той коментира проблемите в сектора и въвеждането на новия медицински стандарт по спешна помощ. От думите му стана ясно, че стандартът ще влезе в сила най-късно до края на септември, след като мине периода му на обществено обсъждане и след като бъде разгледан от Висшия медицински съвет.
Д-р Шарков отбеляза, че освен въвеждането на стандарта се планират още няколко мерки за подобряването на ситуацията в сектора. Той отбеляза, че намеренията на министерството са след време обажданията в координационните центрове да бъдат приемани само от лекари. Зам.- министърът уточни, че това ще са хора, които са преминали специално обучение по спешна медицина. Той също така съобщи, че в момента ЦСМП София е влязъл в процедура по акредитация да обучава лекари по спешена медицина. По думите му, това е първият център в страната, който ще получи подобни права.
Зам.-министърът заяви, че след въвеждането на стандарта няма никаква опасност случаи на код червено, при които има реална опасност за живота на пациента, да бъдат приети с по-нисък приоритет – код зелено или жълто. Той обясни, че от координационните центрове ще задават на подалите сигналите граждани въпроси, с които да се определи състоянието на пострадалия. Има една единствена опасност и тя е в това пациент, който е със зелен код, т.е. няма директна опасност за неговия живот, да бъде класифициран като червен. Това не е страшно, защото при пристигането на екипа на мястото може да се направи ретриажиране или прегрупиране, каза д-р Шарков. Той освен това отбеляза, че по правило всички повиквания за деца ще се възприемат като код червено.
Д-р Шарков каза, че хората трябва да бъдат научени какво е спешност, защото в момента много от повикванията не са за Бърза помощ. Трябва да имаме разбирането, че това, че сме си уболи пръста или сме се закашляли, не е състояние, което изисква линейката да дойде първо при нас, а не при човека, който е със счупен череп”, заяви той.
Зам.-министърът също така призова политиците да не използват проблемите на спешна помощ като бонбони в предизборните си кампании. Той отбеляза, че това се прави от някои хора, като даде пример със споровете около обединяването на ЦСМП София-град с ЦСМП София-област. За два дена обиколих всички филиали и видях, че напрежението е породено от слухове, обясни той.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД