Здравната каса ще плаща лечение на онкоболни в ЕС

Здравната каса ще плаща лечение на онкоболни в ЕСНационалната здравноосигурителна каса ще плаща за радиохирургия и роботизирана радиохирургия на онкологичните и неонкологични заболявания в ЕС.
Промяната е заложена в наредба №12 за условията и реда за заплащане на лечение на български граждани в чужбина и е публикувана за обсъждане на сайта на Министерството на здравеопазването.
Двете дейности от 1 юли се финансират от националния фонд, след като влязоха в сила две нови клинични пътеки за радиохирургия и роботизирана радиохирургия на онкологичните и неонкологични заболявания.
Постъпилите до 1 юли заявления за финансиране на същото лечение в чужбина се предвижда да се разглеждат по досегашния ред.
Очакваните резултати са осигурен достъп на нуждаещите се пациенти до лечение чрез радиохирургия или роботизирана радиохирургия в лечебни заведения на територията на държави членки на Европейския съюз, пише здравното министерство в мотивите си към проекта.
Пациентите ще могат да ползват радиохирургия и роботизирана радиохирургия в няколко болници в България.
Ако обаче медицинска помощ не може да им се осигури своевременно в страната, те ще могат да потърсят услугата в държава от ЕС по реда на наредба №14, която регламентира документите, необходими за упражняване на здравноосигурителни права съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД