470 лекарства се изпитват у нас в момента

470 лекарства се изпитват у нас в момента Към момента в България се провеждат около 470 клинични изпитвания, сочи справка на Изпълнителната агенция по лекарствата. От агенцията уточняват, че ежегодно издават между 200 и 230 разрешителни. Тъй като някои от тях продължават с години, броят на провеждащите се изпитвания е много по-голям от този на разрешените през годината. Статистиката сочи, че се забелязва тенденция за увеличаване на изпитванията в няколко области. Става въпрос за онкология, неврология, психиатрия, кардиология, пулмология и фтизиатрия, ревматология, ендокринология и гастроентерология. Изпитванията се провеждат в регистрираните за тази цел лечебни заведения в страната.
Към момента техният брой е 325. Основно с изпитвания се занимават университетските болници, но такива разрешителни имат също така и другите видове лечебни заведения за болнична помощ, центрове за психично здраве, центрове за кожно-венерически заболявания, комплексни онкологични центрове, диагностично-консултативни центрове,  медицински центрове, дентални центрове и медико-дентални центрове. Всички лечебни заведения, в които се провеждат клинични изпитвания, следва да имат учредена Комисия по етика, уточняват от ИАЛ. От там добавят, че за да бъде проведено едно клинично изпитване, е необходимо да има разрешение от Агенцията и положително становище на съответната комисия по етика. От Агенцията също така уведомяват, че през 2014 и 2015 г. не са постъпвали оплаквания от участници или близки на участници в клинични изпитвания.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД