Медицински университет София обявява платен прием на студенти от днес

Медицински университет София обявява платен прием на студенти от днесМедицинският университет в София обяви платен прием от днес  3 август, за специалностите Медицина, Дентална медицина, Фармация, Обществено здраве и Здравни грижи за учебната 2015/2016 г.
Кандидатите трябва да са лица, положили успешно съответните приемни изпити в Медицински университет - София и участвали в класирането, но неприети в рамките на определения брой по чл.68 от ЗВО и Решение на Министерски съвет  № 343/ 18.05.2015 г. Приемат се  документи за явяване на обявените от МУ-София допълнителни кандидат-студентски изпити по биология и химия и на кандидати, които не са подавали документи и не са се явявали за участие в предварителната и редовната кандидат-студентска кампания на МУ-София.
Документи се приемат в сградата на Националния център по обществено здраве и анализи, бул. Акад. Иван Гешов” № 15, Ректорат, Учебен отдел ХІІ етаж, ст. № 14 и № 16. Могат да се подават от днешния ден до 21 август. Работно време  всеки делничен ден от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.
Необходими са заявление по образец, такса за подаване и обработване на документи 60 лева. За кандидати, получили оценки на предварителните изпити, но не подали в определения срок състезателен картон и заявление за участие в класиране  и Диплома за завършено средно образование и незаверено фотокопие от нея. За информация  тел. 02/ 9152 123, 02/ 9152 148 и  02/ 9152 149.Годишните такси за обучение срещу заплащане на студентите за учебната  2015/ 2016 г. са както следва:
Медицина - 7414.20 лв.
Дентална медицина - 7414.20 лв.
Фармация - 7414.20 лв.
Управление на здравните грижи - 2257.90 лв.
Обществено здраве и здравен мениджмънт - 2257.90 лв.
Медицинска сестра - 4165.00 лв.
Акушерка - 4165.00 лв.
Специалностите в Медицински колеж Й. Филаретова”- София - 4165.00 лв.
"Здравна Поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД