България и Сърбия ще си сътрудничат в лекарствената политика

България и Сърбия ще си сътрудничат в лекарствената политикаДиректорът на Изпълнителната агенция по лекарствата към Министъра на здравеопазването - доц. Асена Стоименова и колегата й от Агенцията по лекарствата и медицинските изделия на Сърбия Саша Джакович сключиха специален меморандум за сътрудничество в лекарствената политика.
Документът има за цел улесняване на интегрирането на Сърбия в Европейския съюз по отношение на изискванията на лекарствената регулация.
Той отразява и мисията на ИАЛ да разпространява политиките на общността в областта на гарантиране на качеството, безопасността и ефикасността на медикаментите и контрола на медицинските изделия. Сътрудничеството между двете страни в тази област е от съществено значение за осигуряването на единни стандарти на регулация в Европа.
Благодарение на него, двете агенции ще обменят научна и техническа информация при спазване на изискванията за конфиденциалност, основно в областите, касаещи хармонизиране на сръбското с европейското лекарствено законодателство.
Те ще си помагат също при разрешаването на лекарствени продукти за употреба, регулация на медицински изделия, клинични изпитвания, контрол върху качеството на лекарствените продукти, борба с фалшифицираните лекарства и управление на качеството и бенчмаркинг.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД