На 17 август влизат в сила новите критерии за лечение на ревматични заболявания

На 17 август влизат в сила новите критерии за лечение на ревматични заболяванияНовите критерии за лечение на ревматични заболявания не се отменят, но ще влязат в сила от 17-ти август. Това съобщават от Националната здравноосигурителна каса във връзка с появили се в медиите твърдения на пациентски организации, че изискванията при лечение на умерен до тежък активен серопозитивен ревматоиден артрит, ювенилен артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит с биологични антиревматични лекарствени продукти на болни над 18-годишна възраст в извънболничната помощ няма да бъдат прилагани и отпадат.
Отлагането е поради изявена готовност от страна на специалистите да прецизират медицинските изисквания за лечение на пациентите, които са от тяхната висока компетентност.
Проф. д-р Рашо Рашков, национален консултант по ревматология, председател на Българското дружество по ревматология и началник на клиника по неврохиругия, проф. д-р Румен Стоилов – началник на отделение „Възпалителни ставни заболявания“, проф. д-р Златимир Коларов – началник на отделение „Системни заболявания на съединителната тъкан“, и група водещи ревматолози от клиники в цялата страна са се ангажирали до 4 август да предоставят на НЗОК експертното си становище по темата.
Според екипа на осигурителната институция твърденията на пациентските организации, че са неглижирани са неверни, тъй като средствата, които институцията заплаща за лечението на ревматологично болните съставлява 10% от бюджета на касата.
Сумата, която се отделя за биологични антиревматични лекарствени продукти на болни над 18-годишна възраст в извънболничната помощ, през последните четири години се е увеличила 6 пъти – от 12 млн. лв. през 2012 г., на около 72 млн. лв. очаквани разходи през 2015 г.
Средната стойност на лечение на един пациент с ревматологично заболяване е по-висока, отколкото стойността за лечение на един онкоболен пациент.
Според НЗОК приетият от пациентските организации подход на конфронтация и медиен натиск не е от полза за болните.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД