Променя се структурата на Националния център по наркомании

Променя се структурата на Националния център по наркоманииПроменя се структурата на Националния център по наркомании, като решението е взето  на днешното заседание на правителството. Това става ясно от прессъобщение на Министерски съвет. Предлага се структурата на центъра да бъде организирана в три дирекции - Дирекция „Административно-стопанско и правно обслужване", Дирекция „Национален фокусен център за наркотици и наркомании, проучвания и информация" и  Дирекция „Методологическо ръководство и координация на дейностите за намаляване търсенето на наркотици".
Регламентирани са изрично и неговите функции, свързани с осъществяването на програми за лечение, за психосоциална рехабилитация и за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества, които се осъществяват на територията на страната. Функциите, задачите и устройството на центъра са разписани в одобрения от кабинета правилник.
Промяната се извършва във връзка с осъществяваните от центъра функции на национално звено за връзка, координация и сътрудничество с Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (EMCDDA) и с Европейската мрежа за информация в областта на наркоманиите (REITOX).
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД