По-малко сгрешени болнични след въвеждането на електронния регистър

 По-малко сгрешени болнични след въвеждането на електронния регистърСлед въвеждането на електронния регистър на болничните от НОИ отчитат значително по-малко сгрешени документи. Това коментира Даниела Асенова, директор на дирекция в института.
Намаляха значително грешките, тъй като самите програмни продукти не позволяват грешно попълване на данни. Най-честите грешки преди бяха период от 5 дни временна неработоспособност, а например пише от 1-и до 7-и, несъответствие на диагнозата като код и като изписване на наименование. Например – непопълването на гледане на болен член от семейството, а няма ЕГН на лицето, което гледа болните. Тези формални грешки водеха до връщане, поправяне, обменяне. Сега вече не се допускат, коментира тя.
От началото на следващата година НОИ ще приема по електронен път и декларациите на работодателите, които са условие за изплащането на болничния лист. Над 100 хиляди фирми ще трябва да се регистрират като потребители на електронната услуга. Улесненият обмен на данни ще скъси и сроковете за плащане.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД