Касата предлага нови мерки за оптимизиране на разходите за лекарства

Касата предлага нови мерки за оптимизиране на разходите за лекарстваЗдравната каса сама да определя какъв процент от лекарствата за домашно лечение ще покрива. Това е едно от предложенията на НЗОК за оптимизиране на разходите й за медикаменти, които в сряда ще разглежда Надзорният съвет.
Сред другите идеи на фонда е той да плаща поне 50% от основното лечение за социално значимите заболявания на база най-евтиния медикамент в групата. В същото
време обаче касата няма изобщо да финансира лекарства, които са поддържащи като терапия и се реимбурсират на 25% в момента. На практика така пациентите ще имат достъп до най-евтиния медикамент за едно заболяване, а за останалите ще трябва да си доплащат повече, отколкото сега.
Касата предлага и мерки за ограничаване на паралелния износ, с които пациентите остават без лекарства, а фондът се точи. Едната възможност е на медикаментите, които плаща касата, да се лепят стикери. Така, ако те бъдат намерени в дистрибутор, който не е упълномощен да ги продава, или в аптека, лесно ще се види дали вече не са платени от НЗОК. Друга мярка за ограничаване на паралелния износ е най-скъпите лекарства, които се плащат 75% от касата, а производителите поемат останалите 25% в аптеките, да се реимбурсират напълно. Срещу това обаче фирмите ще дадат отстъпка от 30% на касата. Така лекарствата ще останат напълно безплатни за пациентите, но цените им в аптеките вече няма да са по-ниски, отколкото в чужбина. Приемането, на което и да е от тези предложения обаче, трябва да получи не само подкрепата на Надзорния съвет, но и тази на здравното министерство.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД