Необходими са повече средства за профилактика, сочи анализ на Касата

Необходими са повече средства за профилактика, сочи анализ на КасатаАнализ на дейността на НЗОК през 2014 г. сочи необходимост от разширяване и подобряване на контролните функции на здравната каса, както и от насочване на повече средства в дейности на профилактика в извънболничната помощ. Изводите са направени в годишния отчет за дейността на НЗОК за миналата година, одобрен днес от кабинета. Документът съдържа информация за организацията и управлението на НЗОК и представя подробно нейната дейност, информират от правителствената пресслужба.
Направеният анализ на разходите за лекарствени средства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за 2014 г. показва тенденция на непрекъснато нарастване. Продължава очерталата се през годините тенденция към увеличаване на относителния дял на обръщащите се към системата здравноосигурени лица с регистрирани по няколко хронични заболявания и ползващи предимно напълно или във висок процент заплащани лекарствени средства.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД