Отмениха спирането на лимитите на болниците

Отмениха спирането на лимитите на болницитеСпирането на лимитите в болниците, постановено с определение на тричленен състав на Върховния административен съд, се отменя. Това реши вчера петчленния състав на ВАС, след като пред него бе подадена частна жалба от Министерски съвет срещу предишното решение.
Определението на тричленния състав е неправилно постановено, смята петчленката.
Действието на оспорен подзаконов нормативен акт може да бъде спряно от съда при условие, че то би могло да причини значителна или трудно поправима вреда, припомнят съдиите и посочват, че характерът и размерът на евентуалните вреди от действието на акта подлежат на доказване от оспорващия, което според тях не е налице.
Според петчленния състав на ВАС, колегите му са спрели лимитите в противоречие с доказателствата по делото. Съдът не е обсъдил съдържанието на конкретните разпоредби, посочени за спиране, и по какъв начин предписаните от тези разпоредби правила ограничават възможността да се получи заплащане в пълен размер на извършената дейност при оказване на болнична медицинска помощ от лечебните заведения и засягат правата на пациентите, смятат още от ВАС.
Поради това и направените изводи за ограничения в заплащането на болничната медицинска помощ (БМП), неплащане на определени дейности и настъпването на имуществени вреди за болничните лечебни заведения не са основани на действието на цитираните разпоредби, твърди се в мотивите.
От приложените по делото доказателства не се установява вида и характера на евентуалните вреди, които действието на тези разпоредби би причинило на изпълнителите на болнична помощ и на пациентите. Изводът за вероятното настъпване на имуществени и неимуществени вреди за болниците, предвид невъзможността да откажат оказването на медицинска помощ, както и за ограничаване правото на пациентите да получат медицинска помощ в предпочитано от тях болнично заведение, не се основават на конкретни доказателства по делото. Липсват данни и доказателства за това, че оспорените разпоредби биха затруднили или отложили оказването на медицинска помощ и че е налице вероятност от настъпване на значителни и трудно поправими вреди за пациентите. В искането до съда са направени твърдения за настъпване на имуществени вреди за лечебните заведения и за влошаване на тяхното качество, както и твърдения за увреждане на пациентите, които също не са подкрепени с доказателства.
С всички тези мотиви петчленният състав на ВАС взима решение определението за спиране действието на лимитите да бъде отменено. Това решение е окончателно и не подлежи на обжалване.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД