Експрети на СЗО идват на помощ на Министерството на здравеопазването

Експрети на СЗО идват на помощ на Министерството на здравеопазванетоПо искане на министър Петър Москов, група от експерти на Световната здравна организация пристигат у нас, за да работят заедно с екипа на Министерство на здравеопазването.
Във фокуса на съвместната им работа ще бъдат подобряването на достъпа до качествени здравни услуги, най-вече сред уязвимите групи, сред които мигранти и роми, организацията за спешни реакции при трансгранични заплахи като природни бедствия и заразни заболявания, както и ефективността на разходите.
Това съобщи доц. д-р Михайл Околийски, управляващ офиса на Световната здравна организация за България.
СЗО подкрепя реформатори и хора, които искат да направят системата по-ефективна. В този смисъл, подкрепяме Министерство на здравеопазването и неговия екип, заяви д-р Михайл Околийски.
Сърдечносъдовите и онкозаболяванията продължават да бъдат основен фактор за това – незаразните хронични заболявания да бъдат най-сериозната причина за смъртност в България това не е случайно. Причини за това са хроничният стрес и част от натоварванията, свързани с нарушенията в психичното здраве, от една страна и от друга, вредните навици – тютюнопушенето, липсата на физическа активност и качеството на предпочитаните храни.
Д-р Михайл Околийски се обяви в категорична подкрепа за запазването на задължителния имунизационен календар.
Цялото антиваксинално движение почива на митологии, които нямат връзка с науката. Опитът и на други страни, например Германия, Белгия и Франция доказа, че подобни действия водят до пагубни последствия не само за болните деца, но и за децата, с които те влизат в контакт, в детските градини и в училищата. Не трябва да се дава възможност на тези движения да надделеят над здравия разум. Не бива да се стига до там в България, при положение, че имаме добри традиции, призовава медикът.
Той коментира също и проблемите, свързани с липсата на здравно образование и обучение по психично, и репродуктивно здраве в училищата, като възложи очаквания върху приетия на второ четене в ресорната комисия нов Закон за училищното образование.
Това са невероятно важни теми, които имат отношение, както към здравето на децата в момента, така и за бъдещето на нацията, защото имат пряка връзка с негативните демографски показатели.
Д-р Михайл Околийски съобщи, че се очаква през есента да бъде приета и нова „Национална програма за психично здраве 2015-2020“, която да положи основите на национална политика, напълно в унисон с целите от Плана за действие за психично здраве на СЗО.
Предвиждат се много мултидисциплинарни и интерсекторни връзки между министерства, организации и институции. Свидетели сме на вложено психично здраве – неспокойства, катастрофи, висок процент тютюнопушене, употреба на алкохол, насилие, агресия, увеличаваща се тенденция на опити за самоубийства сред деца и възрастни. Институциите и специалистите трябва да имат инструментариум, за да се справят.
В другите държави се правят много големи инвестиции, това трябва да се случва и в България.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД