Можем да сменим джипито си през юни

Можем да сменим джипито си през юниПрез месец юни всеки здравноосигурен може да смени личния си лекар.
Всички здравноосигурени имат право да направят промяната два пъти годишно - през юни и през декември. За целта трябва да бъде попълнен формуляр, който може да бъде разпечатан от сайта на Националната здравноосигурителна каса.
В него здравноосигуреното лице вписва своите лични данни. В регистрационната форма се попълват и данните на предишния лекар, както и на неговата практика, след което тя се предоставя на новоизбрания лекар заедно със здравноосигурителната книжка на пациента.
Смяната на личния лекар може да стане и извън определените за това месеци, ако обстоятелствата го налагат - например смяна на постоянен адрес на здравноосигурения, прекратяване на договора за работа с касата на личния лекар и други.
Хората, които пребивават в друго населено място за период от един до пет месеца, могат да направят временен избор на личен лекар на мястото извън постоянното им местоживеене.
Той се осъществява с регистрационна форма за временен избор. Формулярът се попълва от лекаря, който ще обслужва здравноосигурения за периода на пребиваването му на новото място.
Когато гражданинът пребивава в друго населено място за срок до един месец и се налага да получи медицинска помощ, може да се обърне към всеки общопрактикуващ лекар за съдействие.
В такива случаи НЗОК заплаща на лекаря за инцидентно оказана медицинска помощ на пациенти, които не фигурират в пациентските им листи.
Здравноосигурените граждани, които още няма личен лекар, могат да направят първоначален избор по всяко време на годината. В този случай се попълва Регистрационна форма за първоначален избор на общопрактикуващ лекар.
За да не заплащат гражданите нищо друго, освен потребителска такса, е необходимо да представят здравноосигурителната си книжка.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД