Повишава се контрола в инвазивната кардиология

Повишава се контрола в инвазивната кардиологияНЗОК и водещи кардиолози са се разбрали касата да извършва повишен контрол на индикациите на дейността по инвазивна кардиология, за да не се допуска спекулация с провеждане на ненужни процедури и такива, които нямат твърди медицински показания. Това става ясно от думите на националния консултант по инвазивна кардиология доц. Иво Петров. От касата информират, че на срещата са присъствали също така националните консултанти по кардиология и детска кардиология -доц. д-р Божидар Финков и доц. д-р Анна Кънева, а също така председателите на дружествата по кардиология и инвазивна кардиология - доц. д-р Васил Велчев и доц. д-р Диана Трендафилова.
На срещата е договорено, че трябва да има преразпределение на средствата към дейности, които са изцяло медицински обосновани и носят реална полза за пациента. Той обясни, че това означава специалистите да спазват протоколите и съвременните клинични ръководства. Доц. Петров добави, че лекарите и представителите на НЗОК са се разбрали при установени нарушения да има санкции, включително и в ограничаване на дейността.
На срещата от страна на касата е представен сравнителен анализ на болничната дейност по кардиология за периода 2013-2014 г. и първо тримесечие на 2015 г. Данните сочат, че през последните години се забелязва тенденция на непрекъснато нарастване на разходите за клинични пътеки от пакет „Кардиология“. Доц. Петров отбеляза, че в цифрите няма нищо фрапиращо, но именно въз основа на анализа е взето решението да се завиши контролът с цел недопускане на необосновани хоспитализации.
Сред предвидените мерки са промяна на заложените изисквания в диагностично-лечебния алгоритъм и комплексност на медицинската помощ, по-пълно обхващане и проследяване на пациентите със сърдечно-съдови заболявания в системата на извънболничната медицинска помощ - в рамките на диспансерното наблюдение, както и възможностите за изнасяне на дейности от диагностично-лечебния алгоритъм на пътеките в системата на извънболничната медицинска помощ.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД