Прекъснати здравни права ще се връщат с плащане за 5 години назад

 Прекъснати здравни права ще се връщат с плащане за 5 години назадДепутатите стигнаха до консенсус за измение в Закона за здравното осигуряване, според който прекъснати здравноосигурителни права ще се възстановяват след плащане на всички вноски за пет години назад.
В момента за целта се плащат дължимите суми за изминалите три години, като здравноосигурителни права се прекъсват след три поредни неплатени вноски.
Властимащите ще дадат 6-месечен гратисен период на гражданите, които желаят да възстановят здравноосигурителните си права, като платят задълженията си само за три години назад, според сегашния ред.
В началото на дебатите министърът на здравеопазването д-р Петър Москов поиска нередовните платци да се издължат за целия период, през който не са плащали, от създаването на здравната каса през 2000 г. до настощия момент. Лекари, пациенти и политици обаче застанаха срещу тази идея.
Около 240 000 души са социално слаби и не могат да плащат осигуровки.
В същото време българите, които трябва и могат да плащат здравни осигуровки, но не желаят да го направят, са около 250 000.
Според експерти Националната агенция по приходите има механизми, които биха могли да бъдат предприети, за да могат тези хора да изпълнят закона такъв, какъвто той съществува и в момента, защото здравното осигуряване е задължително.
Те смятат, че правилното решение е НАП да предприеме съответните мерки за тези хора, които имат възможност да плащат, но не го правят, по същия начин, по който събира и данъците.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД