Зам.-министърът на МЗ д-р Бойко Пенков: Никой не може да продава болници под масата

д-р Бойко ПенковВ здравеопазването предстоят тежки промени, но те трябва да се извършат, защото в докладите на ЕК постоянно се посочва, че болничното здравеопазване е нискоефективно и неефикасно. Трябва да се направят максимални усилия тези заключения да прекъснат, каза заместник-министърът на здравеопазването д-р Бойко Пенков.
Очакваният финансов ефект от сливанията на около 10 болници ще дойде от отпадането на близо 500 души от администрацията, парите за които ще отидат към лекарите и пациентите, изтъкна Пенков. Това са 10 болници със средно 40 или 50 човека администрация, това са 500.
Това прави някъде разходи за фонд „Работна заплата“ около 5 милиона и още около 2 милиона за издръжка, смята зам.-министърът.
Ако тези администрации се обединят в една годна, работеща, знаеща и можеща администрация, която да обслужва интересите на болниците, и то от можещи хора, това означава, че ако там вложим 1 милион - от тези 5 или 6, за заплащане на хората, които да бъдат силно мотивирани да си вършат работата като трябва, това означава минимум 4-5 милиона спестяване. А това не е малък ресурс за болниците, каза Бойко Пенков.
Пенков отхвърли твърденията, че сливането на лечебни заведения цели извършването на подмолна приватизация на болници. Те са в забранителния списък на болници, които са гръбнакът на здравеопазването и няма как да стане. Никой не може да ги продаде под масата или тихичко зад вратата, зад ъгъла. Изключено, каза той.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД