НЗОК публикува информация за изплатеното на болниците до края на март

НЗОК публикува информация за изплатеното на болниците до края на мартНЗОК публикува на интернет страницата си информация за разпределението на средствата от бюджета за 2015 г., както и за изплатеното на болниците до края на март. Информацията включва първоначално утвърдените бюджети на РЗОК за годината, актуализираните впоследствие цифри за същото, както и изплатените средства за периода декември 2014 г. – март 2015 г. в болничната помощ, което включва данни за средствата за дейност, за медицински изделия и за онколекарства.
От осигурителната институция припомнят, че надзорът взе решение да заплаща всичко в онкологията на болниците и информират, че във връзка с това от резерва на касата ще бъдат освободени 3,712 млн. лв.
С тези средства се предвижда да се извършат плащанията през м. май т.г. за отчетените стойности от лечебните заведения за болнична медицинска помощ, които надвишават определените месечни стойности за м. март 2015 г. за лечение на злокачествени заболявания в условията на БМП и свързаните с тях дейности по клинични пътеки и/или клинични процедури, уточняват от НЗОК.
На официалния сайт на касата също така е публикувана и информация за:
Справка за разход на лекарствени продукти, включени в Приложение №1 на Позитивния лекарствен списък, за 2013 г. и 2014 г.;
Разход за лекарствени продукти, включени в Приложение №1 на Позитивния лекарствен списък, по анатомо - терапевтични групи, за периода 2013 г.- 2014 г.;
Разходи за противотуморни лекарствени препарати по международно непатентно наименование, заплащани извън стойността на клиничните пътеки/ клиничните процедури, за 2013-2014 г.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД