955 са чакащите за трансплантации у нас

955 са чакащите за трансплантации у нас955 българи са записани в листата на чакащите за трансплантация, а броят на трансплантираните расте с всяка изминала година. Това става става ясно от данни, изнесени от директора на Изпълнителната агенция за трансплантация д-р Марияна Симеонова. През 2014 г. броят на трансплантациите в България бележи рекорд, като 79 души са получили нови органи. Най-голям е броят на присадените бъбреци от трупен донор, а най-малък – на чернодробните трансплантации от жив донор. Ново сърце през изминалата година са получили 4 души у нас.
Седмица преди началото на Националната кампания в подкрепа на донорството, която започва на 1 май, от ИА по трансплантации поясниха, че най-честата причина за отказ за даряване на органи е ниската информираност на хората.
След разговор с роднините на починалия обаче, повечето от тях склоняват органите да бъдат трансплантирани на друг човек. В същото време донори могат да бъдат единствено пациенти, починали от мозъчна смърт. Тези случаи са между 1 и 7%, но само 7% от тях са подходящи за целта. След процедурата по доказване на мозъчната смърт, случаят се съобщава в Изпълнителната агенция по трансплантации и следва повторна процедура по доказване.
Ако починалият не е декларирал отказ, се пристъпва към разговори с неговите близки. Едва след това органите могат да бъдат трансплантирани на реципиента.
„Здравна поща”, i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД