Д-р Тодор Иванов, завеждащ ФСМП-Стара Загора: За Спешната помощ имаме и кандидати сирийци

Д-р Тодор ИвановД-р Тодор Иванов е роден на 20.12.1965 г. в Стара Загора. Завършва Медицинския институт в Стара Загора, след което специализира "Детски болести" в София. Първоначално 5 години работи в поликлиниката в Нова Загора, а от 1996 г. е на работа във ФСМП-Стара Загора. През 2004 г. със свои колеги създава Медицински център "Дар" в Стара Загора.
От 1 април т. г., след проведен конкурс в края на март, официално встъпва в длъжността на завеждащ ФСМП-Стара Загора. Преди това не е заемал други ръководни длъжности. От 2007 г. до момента е бил синдикален лидер на КТ "Подкрепа". Семеен с две дъщери.
* * *
- Д-р Иванов, как Ви приемат колегите на новата длъжност, имаше напрежение около конкурса и предишния завеждащ д-р Попов?
- Колективът е спокоен, колегите знаят, че много държа на тях и ще се боря да са уважавани и по-добре оценени, както и с проблемите в работата и недоимъка.
От години работя във филиала, така че ме познават
Смятам, че имам авторитет, тъй като са ме излъчили и за синдикален лидер на КТ "Подкрепа", какъвто бях до момента. Напреженията около предишния завеждащ на Спешния център бяха заради неговите противоречия с директора на ЦСМП д-р Маргарита Павлова. В момента той не работи при нас. Подал е молба в администрацията за половин работен ден във филиала, но директорът ще реши за назначението.

- Как ще организирате работата предвид непълния щат на лекари при вас? Колко души в момента работят във филиала? Предвиждате ли някакви реформи?
- Нашият център е максимално окомплектован, има щат и
трудно може да се говори да правим реформи
тъй като сме зависими от законодателя. В момента 20 са лекарите на постоянен трудов договор при нас, а трябва да са 36. Графикът се допълва с още лекари, които работят на половин и четвърт работен ден, но при всички положения има сериозен дефицит от 8 лекари. Не достига и сестринският персонал. Справяме се въпреки всичко с графиците и дежурствата, имало е случаи и с по-малко екипи сме работили.
Имаме 4 екипа, които работят при спешни случаи
и един резервен за по-сериозни моменти и аварии.
Очертава се нов проблем обаче, който е свързан със специализациите. По новите разпоредби, които влязоха тази година, специализантът трябва да работи на пълен щат в клиниката, в която ще специализира. Това условие допълнително ще оголи редиците ни, тъй като имаме 4-ма новопостъпили колеги, на които им предстои специализация. Ако решат да специализират, както ще е най-вероятно, те трябва да напуснат Спешния център.
Спешният център в Стара Загора не е акредитиран като база за специализации
и те ще трябва да минат в Университетска болница. Старата наредба позволяваше на лекарите да специализират без да се откъсват от работното си място, а учебната програма беше разпределена за по-дълго време. Сега това вече не е възможно, тъй като колеги от страната са протестирали пред Висшия административен съд и от тази година има промени за специализациите в новата наредба на министерството.
Ще опитаме да решим нещата с почасово работно време
за тези, които ще специализират.

- При това положение ще се назначават ли още лекари? Има ли кандидати?
- С увеличението на работната заплата в Спешната помощ със задна дата от 1 януари има по-голям интерес и желаещи да работят при нас, станахме по-атрактивни. Начинаещ лекар по-рано започваше със заплащане 750 лева, а
сега вече се стартира със 1150 лева
От 1 април започна работа още един колега, а от май очакваме още един. Има желаещи сирийци да започнат работа при нас, но има проблем с езиковата бариера, директорът ще реши за тях.
Смятам да работим за подобряването на квалификацията на лекарите при нас, като ще организираме за целта вътрешни курсове. Практическата подготовка ще се повишава чрез
разиграването на тренировъчни ситуации
- например, катастрофа с повече от 3-ма пострадали. Самите лекари ще разиграват спасителни мероприятия на манекени. Имаме много добре уредена учебна зала за това. Има идея също да учим колегите на тел. 112 да разговарят с хората при спешните повиквания, като се създават алгоритми. Смятам, че
сега общуването с пациентите е повече интуитивно
и се подхожда твърде индивидуално в стресовите ситуации, в които попадаме ежедневно.
Обмислям да подобря контактите ни с личните лекари. Повече от 60% от обажданията на тел. 112 са от тяхната компетенция и те биха могли да ни помогнат при неотложни случаи. Още повече, че на всеки личен лекар се отпускат средства за транспорт и има часове и за домашни посещения.
Смятам да организирам среща чрез Лекарския съюз
с техни представители и да го обсъдим. Така ще се облекчи работата ни особено за по-отдалечени места по селата.

Новата линейка "Форд Транзит"- С колко линейки разполагате, дойде ли новата кола, обещана от министерството? Достатъчни ли са автомобилите да се обслужва районът и в какво състояние са? За колко време отива екип на повикване?
- Имаме 4 визитиращи линейки в момента с 4 лекари.
Новата линейкаРазполагаме и с две транспортни коли за републиканските консултанти
които обслужват болниците на изток от Стара Загора - Ямбол, Бургас, Сливен, Казанлък, Раднево, Гълъбово и Чирпан.
Новата линейка "Форд Транзит", която ни беше обещана, вече дойде, както и апаратурата за нея. Но все още не е в движение, тъй като фирмата, която трябваше да монтира апаратите, имаше технически проблеми досега.
Фордът ще подмени някоя от старите линейки
- фолксваген и 3 ситроена, които са над 5-годишни, а старата кола след ремонт ще отиде в друг филиал за резервна.
При спешно повикване в рамките на града се стига по норматив от 5 до 10 минути, а до селата - от 20 минути до половин час за най-отдалечените в района, каквито са с. Михайлово, с. Братя Кунчеви, с. Румъня.

- Кои са другите по-сериозни проблеми, с които се сблъсквате в работата си, освен недостигащия бюджет? Как смятате да ги решавате?
- Бюджетът действително традиционно не достига и се справяме чрез
икономии, които са най-често за сметка на ремонтите и поддръжката на автомобилите
И миналата година имахме сериозен дефицит, зная го като синдикален лидер. Не бяха платени сметки към "Петрол" и лекарствени доставчици, разплатихме ги чак накрая на годината, когато постъпиха пари от Министерството на здравеопазването.
Сред по-сериозните проблеми е
затвореният отрезвител в Стара Загора
Тъй като не работи в момента, понеже все още не е завършило прехвърлянето му от структурата на МВР към общината, сега ние сме задължени да караме всички пияни по домовете, а ако са в по-тежко състояние, ги прибираме в Спешния център с цел дезинтоксация. Това ангажира допълнително линейките и затруднява работата ни. Предстои да се запознаем с нормативната база и ще разговаряме и с Общината за това.
Друг не по-маловажен проблем е това, че
само Спешният център е оторизиран да взима алкохолни проби
Имаме ангажимента като вземем кръвта, да я транспортираме и до лаборатория за изследване. Всеки ден наша линейка е ангажирана и с тази дейност. Законодателят не е помислил, че и това представлява финансов ресурс, и не го е калкулирал. Сред проблемите е и задължението ни линейка да транспортира съдебно-медицинските случаи и загиналите при злополуки, като
придружаваме задължително съдебните лекари до всяко произшествие
Немалък проблем са и здравно неосигурените лица, и социално слаби, които не изпълняват назначената след преглед терапия. Налага се такъв пациент да бъде посещаван многократно, най-често са от роми. Това са все невралгични точки, за които не е помислено в наредбата за извършване на спешната помощ, а утежняват допълнително работата ни.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД