НЗОК ще изплаща изцяло лекарствата за онкоболни

НЗОК ще изплаща изцяло лекарствата за онкоболниНяма причина онкоболните пациенти да се притесняват за лечението си, съобщиха от Здравната каса във връзка с изразено безпокойство от страна на онкоболни пациенти, че няма да бъде осигурена терапията им.
Към днешна дата НЗОК е изплатила отчетената дейност на всички изпълнители на болнична медицинска помощ за здравноосигурителни плащания за 2014 г. и за първото тримесечие на 2015 г., с изключение на надлимитната дейност за февруари.
Тези средства, след проверка, ще бъдат заплатени през април, заедно със заплащането на дейност март 2015 г. Това се отнася и за лекарствата за лечение на онкологични заболявания.
Изпълнителите на болнична медицинска помощ, при необходимост, имат възможност с писмено заявление до районните здравноосигурителни каси да увеличат размера на разходите за дейността си.
Това ще става, когато превишат тези разходи за месеца с 5% от същото тримесечие или от стойността за следващото тримесечие.
Ако се налага, лечебните заведения могат да сформират листи на чакащите, като в тях не би следвало да се включват онкологично болни и пациенти в спешни състояния, а други болни.
На заседание на 28 април т.г. ще бъде предложено на Надзорния съвет на институцията лекарствата за лечението на онкологичните заболявания, отговарящи на извършената дейност, да бъдат заплатени изцяло, като този механизъм действа през цялата година, припомнят още от здравноосигурителния фонд.
„Здравна поща”, i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД