Тибетските възгледи за възпитанието на децата

Тибетските възгледи за възпитанието на децатаВсички знаем, че възпитанието на децата е трудна работа. Всеки народ има специфични принципи и подходи. Да се запознаем и с тибетските възгледи за възпитанието.
Най-важният принцип при тибетците е – никакви унижения и телесни наказания. Според тях единствената причина, поради която хората бият децата си, е че те не могат да отвърнат на удара.
Първи период – от 0 до 5 години
Към детето се отнасят като към цар. Не трябва нищо да му се забранява. Само да се отвлича вниманието. Ако то върши нещо опасно, възрастният трябва да направи стресната физиономия и да издаде уплашен вик. Според тях децата разбират този език прекрасно.
Същевременно се набляга на активността, любознателността, интереса към живота. Детето още не е способно да създава дълги логически вериги. Например, когато е счупило скъпа ваза. То не разбира, че за да се купи тази ваза е нужен много труд, да се спечелят пари. Наказанието то възприема като натиск от позицията на силата. Така вие го учите не да не чупи вази, а да се подчинява на по-силния. А това ли искате всъщност?
Втори период – от 5 до 10 години
През него към детето се отнасят като към "роб". Поставят му задачи и изискват тяхното изпълнение. Може да го накажат при неизпълнение, но не и физически. В този период активно се развива интелектът на детето. То трябва да се научи да прогнозира реакцията на хората към неговите постъпки, да предизвиква положително отношение към себе си и да избягва проявите на отрицателно. Това е времето, когато не бива да се боите да товарите детето с най-различни занимания.
Трети период – от 10 до 15 години
С детето трябва да се отнасяте като към равен. Не "с равен", а "като към равен", защото все пак вие притежавате повече опит и знания. Съветвайте се с него по всички важни въпроси, предоставяйте и поощрявайте самостоятелността му. Своята воля прикривайте в "кадифени ръкавици" в процеса на обсъждане, чрез подсказки и съвети. Ако нещо не ви харесва, акцентирайте върху негативните последици и избягвайте преките забрани. В този период се формират самостоятелността и независимостта в мисленето.
Последен период – след 15 години вече не е дете
Отнасяйте се към него с уважение. Вече е късно да възпитавате и не ви остава нищо друго, освен да жънете плодовете на своя труд.
 До какви последствия може да доведе несъблюдаването на тези правила
* Ако подтискате детето до 5-та му година, вие потискате неговата жизнена активност, любознателността, интелекта, имунитета. Учите го безмълвно и по навик да се подчинява на грубата сила. Превръщате го в лесна жертва на всякакви негодници.
* Ако продължавате да го потискате и след 5-та му година, то ще израсте инфантилно, неспособно на труд и духовни усилия. Ако се отнасяте към него като към малко дете, след като е навършило 10 години, то ще порасне неуверено, зависимо от приятелите си, които не винаги ще му оказват положително влияние.
* Ако не уважавате детето си след 15-та му година, то никога няма да ви прости това и ще ви напусне завинаги при първа възможност.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД