Медиците се трудят най-много извънредно

Медиците се трудят най-много извънредноМедиците у нас полагат най-много извънреден труд - това сочат данните на Главната инспекция по труда за 2014 г. През изминалата 35-те хиляди работещи в системата са работили средно по 51 часа труд над установените.
Охранителите във фирми са втори в класацията - с 37 часа средно над нормата. В тройката се нареждат и шофьорите от пътническия градски транспорт.
През миналата година общо 930 хиляди работници в 3 хиляди и 500 предприятия са работили извънредно.
От Трудовата инспекция напомнят обаче, че според Кодекса на труда извънредният труд е забранен. През месеца не може да се работи над законоустановеното работно време повече от 30 часа през деня или 20 часа през нощта.
Ограничението за една седмица е съответно 6 часа и 4 часа.
За два последователни дни извънредният труд не може да надхвърля 3 часа през деня или 2 часа през нощта.
Полагането на извънреден труд не може да надхвърля 150 часа на година. През месеца не може да се работи над законоустановеното работно време повече от 30 часа през деня или 20 часа през нощта.
Ограничението за една седмица е съответно 6 часа и 4 часа. За два последователни дни извънредният труд не може да надхвърля 3 часа през деня или 2 часа през нощта.
Положеният извънреден труд се заплаща с поне 50% допълнително в работните дни, 75% - в почивните и 100% - на празник.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД