Ще прекратяват договори с болници заради лошо отношение към пациенти

Ще прекратяват договори с болници заради лошо отношение към пациентиДоговор с изпълнител на медицинска помощ ще може да се прекратява при констатирана системна неудовлетвореност от страна на пациентите или при редовно нарушаване на изискванията за качество на медицинската помощ.
Това е записано в пакета от промени в Закона за здравното осигуряване, който беше одобрен на първо четене в парламента вчера.
Те са свръзани с контрола върху ефективността от лечението. Всеки пациент, постъпил в болница или медицински център, ще получава анонимна анкетна карта.
Сред въпросите, на които ще трябва да отговаря, е дали е доволен от отношението на медиците, храната, хигиената в болничната стая и колко време е чакал след определения час за преглед.
На всеки етаж в лечебните заведения ще има кутия за такива анонимни анкети.
Подобна практика работи по света, но тепърва ще навлиза масово у нас. В повечето случаи се разчита на инициативата на пациента той сам да потърси ръководството с похвала или жалба.
Стотици недоволни пациенти са подали сигнал до Изпълнителна агенция "Медицински одит" през изминалата година. Оплаквания заливат и пациентските организации.
От 480 сигнала, 320 са именно за оказаните грижи. Другите жалби са за затруднен достъп до лечение и за нерегламентирани плащания. Най-масово е пациентското недоволството срещу най-големите лечебни заведения в страната.
Договор с изпълнител на медицинска помощ ще може да се прекратява при констатирана системна неудовлетвореност от страна на пациентите или при редовно нарушаване на изискванията за качество на медицинската помощ.
Това е записано в пакета от промени в Закона за здравното осигуряване, който беше одобрен на първо четене в парламента вчера.
Те са свръзани с контрола върху ефективността от лечението. Всеки пациент, постъпил в болница или медицински център, ще получава анонимна анкетна карта.
Сред въпросите, на които ще трябва да отговаря, е дали е доволен от отношението на медиците, храната, хигиената в болничната стая и колко време е чакал след определения час за преглед.
На всеки етаж в лечебните заведения ще има кутия за такива анонимни анкети.
Подобна практика работи по света, но тепърва ще навлиза масово у нас. В повечето случаи се разчита на инициативата на пациента той сам да потърси ръководството с похвала или жалба.
Стотици недоволни пациенти са подали сигнал до Изпълнителна агенция "Медицински одит" през изминалата година. Оплаквания заливат и пациентските организации.
От 480 сигнала, 320 са именно за оказаните грижи. Другите жалби са за затруднен достъп до лечение и за нерегламентирани плащания. Най-масово е пациентското недоволството срещу най-големите лечебни заведения в страната.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД