Награждават хирург и химик с орден „Св. Св. Кирил и Методий”

Награждават хирург и химик с орден „Св. Св. Кирил и Методий”Правителството предлага на президента Росен Плевнелиев да издаде указ за награждаване с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ проф. д-р Виолета Димитрова за изключителен принос в медицината и проф. Христо Баларев за развитието на общата и неорганичната химия и във връзка с 80-ата му годишнина.
Решението е взето на днешното правителствено заседание.
Проф. Димитрова е завършила Висшия медицински институт в София през 1973 г. Професионалното й развитие започва като хирург в окръжната болница във Видин, където работи до 1980 г.
През същата година става асистент в катедра Обща и оперативна хирургия при Медицинския университет в София, през 1993 г. – доцент, а от 2002 г. е професор в катедрата.
В периода 1997-2002 г. е началник на Клиниката по хирургична гастроентерология към Александровска болница, а от 2000 г. е ръководител на катедра Обща и оперативна хирургия в Медицинския университет. Тя е и председател на Съвета на директорите на Александровска болница.
Проф. Баларев завършва химия във Физико-математическия факултет на Софийския университет през 1957 г. Хабилитира се като доцент и ръководи катедра Неорганична химия във Висшия химико-технологичен институт в Бургас.
През 1983 г. става доктор на химическите науки в Института по обща и неорганична химия към БАН, а пет години след това – професор.
Автор е на 187 научни труда, пет книги и монографии. Под негово ръководство дисертационни трудове са защитили 12 докторанти. Той е национален представител и член на Комисията по разтворимост към Международния съюз по чиста и приложна химия.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД