Синдикати и работодатели заплашват да напуснат Надзорния съвет на НЗОК

Синдикати и работодатели заплашват да напуснат Надзорния съвет на НЗОКЗаради готвените допълнителни квоти в НЗОК на държавата, и работодателите, и синдикатите са готови да напуснат Надзорния съвет на Здравната каса. Предупреждението е отправено в общо писмо.
Социалните партньори са единни в позицията си, че чрез предвиденото увеличаване на държавната квота в Надзорния съвет на НЗОК с още двама души държавата си гарантира абсолютна свобода при вземането на решения и по същество се зачертава утвърдената традиция на трипартитно управление на публичните осигурителни институции, в това число НЗОК.
В писмото си шестте организации припомнят, че членовете на Надзорния съвет на НЗОК носят отговорност за състоянието и ефективността на работа на тази изключително важна за осигурените лица институция.
Отговорността, обаче, следва да се съчетава с механизми за ефективно въздействие върху решенията на Надзорния съвет, а това ще стане невъзможно, ако предложените законодателни промени станат факт.
Подписалите писмото организации подчертават, че предвижданият от законодателите подход далеч не съответства на приноса на държавата (34 на сто) във финансирането на дейностите на здравната каса.
В този контекст считаме за наложително да се преразгледа и основателността на участието на пациентски организации в управлението на НЗОК. Масовата практика е дейността на такива структури да се концентрира в сферата на контрола, се казва още в писмото.
Декларацията е подписана от председателите на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата, Конфедерацията на индустриалците и работодателите в България, Конфедерацията на независимите синдикати в България и Конфедерацията на труда "Подкрепа".
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД