Одобриха д-р Глинка Комитов за шеф на НЗОК

{idkey=7090b0[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F11418-odobriha-d-r-glinka-komitov-za-shef-na-nzok][title=%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0+%D0%B4-%D1%80+%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B7%D0%B0+%D1%88%D0%B5%D1%84+%D0%BD%D0%B0+%D0%9D%D0%97%D0%9E%D0%9A][desc=]}{cmp_start idkey=7506[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F11418-odobriha-d-r-glinka-komitov-za-shef-na-nzok][title=%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0+%D0%B4-%D1%80+%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B7%D0%B0+%D1%88%D0%B5%D1%84+%D0%BD%D0%B0+%D0%9D%D0%97%D0%9E%D0%9A][desc=]}
д-р Глинка КомитовОчаквано и без особени разисквания Комисията по здравеопазване към 43-тото Народно събрание одобри единствения кандидат за директор на Националната здравноосигурителна каса д-р Глинка Комитов.
Самотният претендент за поста бе предложен от парламентарната група на ГЕРБ. Д-р Комитов притежава 32-годишен стаж в областта на здравеопазването.
Възпитаник е на Пловдивския медицински университет. Бил е зам.-управител на НЗОК и директор на РЗОК София. Към настоящия момент д-р Комитов е директор на столичната Втора градска болница.
По време на изслушването медикът увери, че ако бъде избран за поста, ще изисква ефективно управление и ефективно изразходване на средствата, както и засилване на контрола на качеството.
Той се обяви за по-строг контрол върху болниците. Според него не може НЗОК да бъде министерство в министерството в сектор „Здравеопазване".
Мисията на осигурителната институция е да осигури високо обслужване на пациентите, заяви Комитов. По думите му тя трябва да съблюдава за ефективното управление на здравноосигурителните вноски и гарантирането на качеството на медицинската помощ.
Кандидатът за управител на касата обеща стриктно спазване българското и европейското законодателство, както и за проява на търпение и внимание към всички лица, потърсили медицинска помощ.
По време на изслушването д-р Комитов поиска увеличаване на здравноосигурителните вноски, съвместни проверки на НЗОК и НАП в лечебните заведения, както и изваждане на групи заболявания от болничната и прехвърлянето им в извънболничната помощ.
Ще се работи и за прозрачна политика по отношение на генеричните лекарства и подчерта, че ще използва законовата възможност касата да договаря отстъпки от цените на медикаментите.
Според него реимбурисрането на лекарствата трябва да бъде не на медикамент, а на заболяване.
След като здравната комисия одобри кандидатурата на д-р Глинка Комитов, предстои тя да бъде обсъдена и гласувана в пленарна зала.
"Здравна поща"
{cmp_end}{cmp_comments idkey='7506c'[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F11418-odobriha-d-r-glinka-komitov-za-shef-na-nzok]}{idkey=7090b1[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F11418-odobriha-d-r-glinka-komitov-za-shef-na-nzok][title=%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0+%D0%B4-%D1%80+%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B7%D0%B0+%D1%88%D0%B5%D1%84+%D0%BD%D0%B0+%D0%9D%D0%97%D0%9E%D0%9A][desc=]}{idkey='7090c'[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F11418-odobriha-d-r-glinka-komitov-za-shef-na-nzok]}

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД