Увеличават състава на агенцията за медицински одит

Увеличават състава на агенцията за медицински одитАдминистрацията на здравното министерство се увеличава с 23-ма души. Това гласят промени в Устройствения правилник на Министерство на здравеопазването, качени на страницата на ведомството за обществено обсъждане. Увеличава се и съставът на Изпълнителна агенция „Медицински одит“ с четирима души. Това ще бъде направено за сметка на щатната численост на регионалните здравни инспекции, уточнява проектът. Целта на предложението е постигане на кадрово укрепване на структурните звена, които подпомагат министъра на здравеопазването и изпълнителният директор на агенцията при осъществяване на техните правомощия, гласят мотивите на МЗ.
Документът предлага промени и в Устройствения правилник на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. С тях се премахва длъжността „служител по сигурността на информацията“, тъй като съветът не обработва и не съхранява класифицирана информация. Освен това, с приемането на промените структурата на дирекциите и длъжностите на администрацията на съвета ще се съгласуват със здравния министър. Целта е осъществяване на предварителен административен контрол по отношение на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването, с оглед спазване на определените им бюджети за заплати и недопускане на нарушения при изготвяне на длъжностните разписания, обясняват от МЗ.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД