Отпускат половин милион лева за лечение на 46 деца

Отпускат половин милион лева за лечение на 46 децаОбщественият съвет към фонда за лечение на деца е одобрил отпускането на половина милион лева за лечението на 46 деца. Почти 300 000 лв. от тях са за плащане на медицински изделия и лекарства, които не се покриват от здравната каса и ресорното министерство. Общият брой на подадените заявления е 59, като един от отказите е предизвикал сериозна дискусия. Става въпрос за дете, което кандидатства за закупуване на лекарства на стойност над 6300 лв. Според становище на здравното министерство лекарственият продукт е разрешен за употреба в България и е включен в Позитивния лекарствен списък.
Това означава, че някоя болница трябва да го закупи за своя сметка. При това положение фондът няма право да подпомогне детето. Нормативната уредба обаче не казва каква ще е съдбата му, ако не се намери болница, която да купи лекарството от собствения си бюджет, фондът не може да задължи друга институция да плати лекарството, поради което родителите ще трябва да потърсят съдействие от инициативата „Българската Коледа".
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД