Доц. Йовчо ЙОВЧЕВ, директор на старозагорската УМБАЛ "Проф. д-р Ст. Киркович": За 2 месеца изплатихме 1 млн. лв. просрочени задължения

Доц. Йовчо ЙОВЧЕВ, директор на старозагорската УМБАЛ "Проф. д-р Ст. Киркович": За 2 месеца изплатихме 1 млн. лв. просрочени задължения- Доц. Йовчев, поехте ръководството на болницата в много тежък за здравното заведение момент. Откъде тръгнахте?
- Това, което представляваше болницата към 1 декември 2014 г., се изразяваше в пълна липса на контрол върху системата на функциониране, пълна липса на медикаменти в аптеката, минимални количества консумативи, затруднения с доставките от фирми, хаос във финансовата част.
Много задължения - текущи и просрочени. И като краен резултат -

най-страшното - липса на мотивация за работа

Към 31 декември м.г. задълженията за цялата финансова година бяха 20 543 000 лв., от които 19 958 000 лв. просрочени.

- Преди дни зам.-министърът на здравеопазването д-р Ваньо Шарков посочи старозагорската УМБАЛ като добър пример в посока справяне с кризата. Какво се случва в УМБАЛ в последните два месеца?
- Към днешна дата

ръководството и целият състав можем да отбележим постижения в няколко направления

Първо - има ясен контрол на приходно-разходната част и на финансовите потоци. Второ - има ясни правила по отношение на доставките на консумативи и медикаменти. Трето - липсват всякакъв вид задължения към държавата. Нормализира се дейността на лечебното заведение в оптималния му капацитет. Хората са мотивирани за работа.
Това, което успяхме да постигнем в рамките на 2 месеца, не е особено голямо постижение, но

поне върнахме доверието на доставчиците

С тях вече говорим спокойно и открито за задълженията, които трябва да бъдат покрити. Нямаме затруднения с отоплението. Благодарение на намесата на кмета Живко Тодоров и на здравното министерство газоподаване има. Регулярно изплащаме сумите, за които сме се договорили с "Овергаз", така че към следващия сезон болницата да няма натрупани просрочени задължения, а да имаме дори предплатени количества газ.
Успяхме да намалим потреблението на газ към отоплителната централа с 50%

а в същото време температурите в сградите са същите.

Успяхме да предоговорим цени на медикаменти с някои фирми. Подписали сме няколко споразумения за разсрочени плащания, които са в оптималния обем, който лечебното заведение може да изплаща в бъдещи периоди.

Всичко, което направихме дотук, води до икономия от 80 до 100 хил. лв. месечно

Те не са налични, но са икономисани. За два месеца сме изплатили общо 1 млн. лв. просрочени задължения, включително и към НАП в размер на 41 000 лв. Получени са заплатите за октомври преди няколко дни.
Има още много неща, които не са свършени, но се надявам с усилията на целия колектив и на министерствата да получим необходимата подкрепа и болницата да бъде изправена на крака.

Увеличава се и заработката в сравнение с предишни периоди

Така че няма да имаме затруднения по отношение на дейността на лечебното заведение.
Има и трудно преодолими проблеми, като някои запори, които възникнаха преди две седмици. Водим преговори със съответните фирми. Мисля, че ще намерим компромисно решение.

- Говорите за неизгодни договори, за спиране на плащания. Означава ли това, че предишни ръководства са проявявали безстопанственост по отношение на здравното заведение?
- Когато планирането не е стратегическо, резултати са такива каквито са.
Направихме анализ на някои основни договори и споразумения
Оказа се, че върху договорените за изплащане суми има лихви и върху формираните нови суми - втора лихва. Отделно са плащани адвокатски хонорари. Всички тези договори в момента се предоговарят.

- Ще искате ли одит и проверка в УМБАЛ?
- Да, ще поискам такъв. Всеки на мое място, след като е добил пълна представа за финансовото състояние и е анализирал голяма част от договорите, споразуменията и клаузите в тях, щеше да поиска помощ от държавата за извършването на финансов одит за определен период от време.

- При предишния ни разговор казахте, че сте оптимист за бъдещето на болницата. Оставате ли такъв?
- Оптимист съм и повод за това ми дава фактът, че  

успяхме да задвижим проекти, които от години са залежавали в Министерството на здравеопазването

Сред тях са: доставка на компютърен томограф, на ядрено-магнитен томограф, на ендоскопска апаратура. Всичко това са неща, които предстоят. Радвам се, че следващата седмица ще започне строителството на централна стерилизация в лечебното заведение,

ще бъдат подменени част от асансьорните тела

Лека-полека болницата придобива облика, на който трябва да отговаря една университетска болница. А една университетска болница има право да кандидатства не само по програми на МЗ, но и на образователното министерство.

- Ще има ли скоро болницата отделение по инвазивна хирургия?
- Проблемът инвазивна кардиология беше страшен.

В продължение на повече от 9 месеца е правено всичко възможно това отделение да не се "случи"

Сега мога да кажа, че на 6 февруари стана ясен и последният лекар, който трябваше да бъде обучен и сертифициран за експертно ниво, за да започне работа. Болницата има възможности да работи и по нови клинични пътеки.

Вече имаме заявка към РЗОК

Мисля, че нещата ще си дойдат на мястото. Ежедневно доказваме че УМБАЛ "Проф. Киркович" съществува и в нея се извършва лечебна дейност, отговаряща на националните стандарти. Аз ще направя всичко възможно тя да отговори и на европейските изисквания.
"Здравна поща", Мадлен ПЕЕВА

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД